O programu

Vystoupení s lidovými baladami navazuje na zfilmovaný počin lidové balady Chodíval Matúšek. Lidové balady patří k obci Strání od nepaměti. Jejich velkou ikonou se stala zpěvačka Vlasta Grycová. Její neopakovatelný citový projev zanechává v posluchačích napříč generacemi silný zážitek. V doprovodu CM Aničky Přikrylové, která je její dcerou, zazní nejdříve lidová balada Byla jedna sirá vdova. Tato balada stejně jako Chodíval Matúšek vyjadřuje vztah k lidskému životu a majetku v někdejší době.

Následně se představí ženský sbor Netáta a společně s Vlastou Grycovou a CM Aničky Přikrylové Vám představí další krásnou baladu Níže Nových zámků o dívce, která chce být v očích mládenců stále mladá a krásná panenka. Co vše je proto schopná obětovat se dozvíte z děje balady.

Program moderovaný odlehčeným způsobem dvojicí moderátorů a zároveň tvůrců zfilmované balady, vyvrcholí projekcí dvacetiminutového hudebního filmu Chodíval Matúšek na velkém širokoúhlém plátně.

Celková délka programu je 90 minut.